7 парней-айдолов с милыми носиками

1967

1. Stray Kids Феликс

temp 526f758174f8f4eace71380d12865749

Image Source: hit ’em up

 
 

2. EXO Бэкхён

temp 32fa713b4f9bfa037b99c4fcdf299c8d

Image Source: BUNNY

 
 

3. Wanna One  Минхён

temp b918c604c4775e49ff1023f5cd64620e

Image Source: Beautiful Way

 
 

4. Day6 Джэ

temp e7cfeb1a93d490c1d421d78b650bc9a6

Image Source: SWEGJAE

 
 

5. ASTRO Санха

temp 2477d3bf65498fdf133c9a40c4d751c4

Image Source: Fantagio

 
 

6. BTS Шуга

temp 4ecf69d3124946741f61f80febc2ecca

Image Source: DAYOFF

 
 

7. NCT Тен

temp 8e9287b40e0a3fb56366260fa5a39ce5

Image Source: Twitter ‘@NCTsmtown’